Kəpənək
Kəpənək

Lalə Əliqoliyan Kəpənək güllər üstə Dolanı olu xəstə Mən də kəpənəkləri Sevərəm dəstə- dəstə Kəpənəklər uçanda Gül üstündən qaçanda Gül üstündən gaçanda Qızıl pərdə açılar Qanadların açanda

Kəpənək hardan gəlir?
Çiçəkli bağdan gəlir
Allahın gözəlliyi
Kəpənəkdə görsənir.