İran’da Kadir gecelerini faziletle geçirmede 3. gece de geride kaldı
İran’da Kadir gecelerini faziletle geçirmede 3. gece de geride kaldı

Kadir gecelerinin 3. gece merasimleri İslami İran'ın mümin halkının görkemli katılımıyla İran genelinde koronadan dolayı sağlık kurallarına dikkat edilerek düzenlendi.

İmamet ve velayet aşıkları dün gece mübarek ramazan ayının 23. gecesinde camiler, hüseyniyeler, kutsal mekanlarda toplanarak sahura kadar Kur’anı Kerim tilavet ederek Cevşen’i Kebir duası başta olmak üzere dua ettiler ve yakarışta bulundular.

Ehlibeyt meddahları sahura kadar ehlibeyt imamların birincisi İmam Ali (as) methinde mersiyeler okuyup Allah’a yakarışlarda bulundular.

Mübarek ramazan ayının 19, 21 ve 23. geceleri kadir geceleri sayılırken müslümanlar sahura kadar uyanık kalarak Kur’anı Kerim tilavet ederek Allah’a yakarışta bulunarak Cevşeni Kebir duası okuyarak yüce Allahl ile raz-ı niyazda bulunmaktalar.

İran radyo televizyon kurumu olarak ramazan ayında özellikle kadir gecelerinde tüm müslümanların ibadetlerinin Allah tarafından kabul görmesini niyaz ediyoruz.