کلنگ زنی پروژه پل اتصال پارکینگ عینالی به سمت میدان فهمیده و لوپ خروجی ضلع جنوبی اتوبان پاسداران به ولی امر - آساخبر | آساخبر