مراسم استقبال ازپیکر پاک  شهید ناو استوار یکم مخابرات عادل قاسم زاده در فرودگاه شهید مدنی تبریز - آساخبر | آساخبر