روستای زلزله زده ورنکش 6 ماه پس از زلزله 6ریشتری - آساخبر | آساخبر