حال و هوای ائل گلی تبریز در روزهای کرونایی - آساخبر | آساخبر