جلسه اقتصاد دانش بنیان و جهش تولید با حضور دکتر سورنا ستاری در تبریز - آساخبر | آساخبر