بازدید معاون علمی فناوری رئیس جمهور از نمایشگاه محصولات فناورانه دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه تبریز - آساخبر | آساخبر