بازار فروش دام تبریز و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی - آساخبر | آساخبر