افتتاح بزرگترین مرکز داده غرب و شمالغرب کشور در تبریز - آساخبر | آساخبر