آیین افتتاح کارخانه تعمیق ساخت داخل دانش بنیان شیمی پژوهش صنعت با حضور معاون علمی فناوری رئیس جمهور در تبریز - آساخبر | آساخبر