Amerikaya Nokleer saldırı təhdidi
 Amerikaya Nokleer saldırı təhdidi

Asaxəbər: #Quzey_Korə bildirdi, #Amerika tərəfindən Nokleer təhdidlərindən təkcə cavabı Nokleer silah qullanmaqdır. Quzey Korə Amerikaya qarşı Nokleer silah qullanacağına təhdid edib, bildirdi, Donald Trump tərəfindən yağdırılan təhdidlər qarşılığında təkcə qalan yol budur.

 

Quzey Korə dövləti cumə günü bir bəyaniyədə bildirdi, Pyong Yang dövləti Amerika tərəfindən gələn Nokleer təhdidləri qaldırmaq üçün, müzakirə və uluslararası qanunlar yolundan bütün təlaşlarını etdi ancaq bütün bu çabalar sonucsuz qaldı.
Quzey Korə vurğuladı, Nokleer təhdid qarşısında təkcə bir seçənək qalıb, o da Nokleer silah qullanmaqdır.

Quzey Korənin rəsmi xəbərçiləri bildirdi: dünyada heç bir ölkə Quzey Korə qədər Nokleer saldırı təhdidlərindən zərər görməyib. Bizim xalqımız üçün Nokleer təhdid heç də intezayi bir anlam dəyil, gərçək və sumut bir təcrübədir.

Öncələr güney Korə və Amerika Korədən istəmişdilər qabaqkı müzakirələrdə ki, Nokleer silahsızlanmağa dair təəhüdlərini icra etsin. Bu iki müttəfiq ölkə bildirdilər ki, Quzey Korənin silahsızlanmağa əl çatma amacıylə diplomatik yollarına davam edəcəklər.

Ayrıca Amerika hava qüvvələrinin yüksək məqamlı bir jeneralı son zamanlarda bildirdi, Amerika ordusu sürəkli Quzey Korənin təhdidlərinə verilə biləcək cavabları incələyir və hər zaman Quzey Korənin əskəri təhdidlərimə qarşı seçənəklər axtarmaqdadır.