مسکن انقلاب ، نقطه عطفی در ساماندهی حاشیه‌نشینی تبریز
مسکن انقلاب ، نقطه عطفی در ساماندهی حاشیه‌نشینی تبریز

آساخبر: شهردار تبریز از حاشیه‌ نشینی به عنوان مهمترین معضل شهری تبریز نام برد و گفت: امیدواریم طرح "مسکن انقلاب" به عنوان سیاستی کشوری، نقطه عطفی در ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیر رسمی تبریز باشد.

ایرج شهین باهر اظهار کرد: ۴۲۰۰ هکتار از وسعت تبریز مشمول بافت فرسوده و حاشیه نشین است.

وی با بیان اینکه طرح مسکن انقلاب نخستین بار از سوی نمایندگان تبریز مطرح شده است، افزود: به همین دلیل و با توجه به ویژگیهای تبریز در خصوص بافت فرسوده و حاشیه نشینی، طبیعی است که شاهد آغاز اجرای آن از این شهر باشیم.

وی پیگیری نمایندگان تبریز را در این خصوص قوت قلبی برای مدیران شهری دانست.