فدراسیون شطرنج، در دام حاشیه‌ای جدید
فدراسیون شطرنج، در دام حاشیه‌ای جدید

ثبت نام از کاندیدا‌های انتخابات فدراسیون شطرنج، در حالی پایان یافته است که به نظر می‌رسد اطلاع رسانی به متقاضیان، به درستی صورت نگرفته است.

به گزارش آسا خبر، دوران ریاست رئیس وقت فدراسیون شطرنج، اسفند ماه ۹۸ به پایان رسید؛ طبعا با پایان دوران ۴ ساله ریاست مهرداد پهلوان زاده، انتظار برای تعیین زمان انتخابات فدراسیون، آغاز شد. سرانجام، از متقاضیان دعوت شد تا برای شرکت در انتخابات ثبت نام کنند؛ اگرچه همچنان زمانی برای برگزاری انتخابات فدراسیون شطرنج اعلام نشده است، اما فرآیند ثبت نام، با ثبت نام ۹ کاندیدا به پایان رسید.
با توجه به این که فدراسیون شطرنج در یک سال اخیر، حواشی متعددی را پشت سر گذاشته است و البته برخی از آن‌ها همچنان ادامه دارد؛ انتظار می‌رفت با شروع دوران جدید، رنگ آرامش را بر خود ببیند، که ظاهرا انتظار به جایی نیست.
ثبت نام کاندیدا‌ها در حالی پایان یافته که بسیاری از چهره‌های مطرح این رشته که احتمال حضورشان در انتخابات وجود داشت، برای کاندیداتوری اعلام آمادگی نکردند. در این بین، اما، افرادی اعلام حضور کردند که بعضا تخصصی در شطرنج نداشته و یا سابقه و دستاورد درخشانی در مدیریت ورزشی ندارند و البته با اظهارات جنجالی، به معرفی توانمندی‌های خود نپرداخته اند؛ این در حالی است که شطرنج، از جمله رشته‌هایی است که تمامی روسای استانی آن جز یک نفر، از خانواده شطرنج هستند.
از دیگر موارد مهمی که مورد انتقاد قرار گرفت و باعث شد برخی چهره‌های شطرنج به عرصه انتخابات وارد نشوند، آئین نامه‌ای بود که برای انتخابات تدوین شده و لزوم سابقه مدیریتی ۴ ساله در لیگ‌های حرفه‌ای را شامل می شد؛ در صورتی که رشته شطرنج، در کشور ما لیگ حرفه‌ای ندارد و این بند، عملا افراد را به حضور در منصب مدیریت رشته‌هایی که تخصصی در آن ندارند، سوق می دهد.
بند مذکور، حتی حضور نائب رئیس فعلی بانوان شطرنج در انتخابات را هم با شائبه همراه کرد؛ چرا که شادی پریدر حائز شرط سابقه ۴ ساله مدیریتی نیست.
در حال حاضر، موضوع نگران کننده آن است که به نظر می‌رسد، فدراسیون شطرنج، در دام حاشیه‌ای جدید افتاده است. خبر‌ها حاکی از آن است که بند‌های الحاقی آئین نامه انتخابات رووسای فدراسیون‌های ورزشی، در اطلاع رسانی‌های فدراسیون شطرنج لحاظ نشده و این موضوع منجر به حذف نخبگان این رشته از نام نویسی در انتخابات فدراسیون شطرنج شده است. به بیان دیگر، آئین نامه‌ اصلاح شده که با الحاق تبصره و بند‌های جدید، امکان حضور نخبگان شطرنج در انتخابات را فراهم می‌کرد، با آئین نامه‌ای که در اختیار داوطلبان قرار گرفته است، مغایرت دارد. آئین نامه جدید، امکان حضور متقاضیان با سوابق مدیریتی خارج از موارد ذکر شده را هم فراهم می‌کند؛ موضوعی که قابل تامل و نیازمند بررسی مراجع ذی ربط، برای اثبات و تشخیص عمدی یا سهوی بودن آن است و در صورت اثبات، باید دید چه کسی پاسخگوی حقوق تضییع شده عده‌ای از داوطبان و نخبگان شطرنج خواهد بود.
انتظار می‌رود سرپرست فعلی فدراسیون شطرنج که در دوران حضور تقریبا ۴ ماهه خود در فدراسیون، از صحبت با رسانه‌ها امنتاع کرده است و تنها به طرح موضوع ناپدید شدن بودجه برگزاری جام ستارگان در دوران ریاست پیشین و نه نتایج دقیق بررسی‌های لازم، اکتفا کرده است؛ برای پیگیری این موضوع مهم اقدام و مسببین احتمالی آن را معرفی کند؛ چرا که عدم اقدام فدراسیون شطرنج در این باره، باعث می‌شود شبهاتی به ذهن‌ها متبادر شود که اراده‌ای برای کمک به حضور و یا عدم حضور عده‌ای خاص در فدراسیون شطرنج وجود داشته است.
فدراسیون شطرنج در دام حاشیه‌ای جدید از جنس تضییع حق