طرح تامین آب آشامیدنی شهرک سهرابیه کرج آغاز شد
طرح تامین آب آشامیدنی شهرک سهرابیه کرج آغاز شد

آساخبر :  معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای استان البرز اعلام کرد که با واگذاری مسوولیت تامین آب شهرک ۱۳ هزار نفری سهرابیه کرج به شرکت آبفا، برنامه اجرایی برای رفع مشکل کم آبی و بازسازی شبکه های توزیع آب این شهرک آغاز شد.

ابوالقاسم رمضانی روز یکشنبه گفت: تامین آب ساکنان شهرک سهرابیه مهرشهر واقع در جنوب غربی کرج تا پیش از این برعهده آبرسانی خصوصی بود که ساکنان این شهرک در سال های اخیر با مشکل کمبود آب آشامیدنی مواجه شده بودند.

وی بیان داشت: اکنون طرح های عملیاتی برای تامین آب شهرک سهرابیه آغاز شده و شرکت آبفای استان در اسرع وقت نسبت به رفع مشکل ساکنان این شهرک اقدام خواهد کرد.

رمضانی گفت: پیش از این نیز آبرسانی خصوصی شهرک مهندسی زراعی کرج با جمعیتی حدود ۲ هزار نفر واقع در ابتدای جاده مشکین دشت منحل و به آبفا واگذار شد.

معاون بهره برداری وتوسعه آب شرکت آبفای البرز افزود: برای رفع مشکل کمبود آب وتامین آب پایدار درمناطق مذکور اجرای عملیات حفر و تجهیز چاه آب، احداث خط انتقال و اتصال به شبکه توزیع آب شهری و نیز اصلاح و بازسازی شبکه و انشعاب های فرسوده آب وجمع آوری انشعاب های غیرمجاز دردستور کار شرکت آبفای استان البرز قرار گرفت.
رمضانی گفت: با واگذاری مسوولیت تامین آب شهرک های سهرابیه و مهندسی زراعی کرج تاکنون شمار شرکت های منحل شده آبرسانی خصوصی استان البرز به ۱۳۲ شرکت خصوصی رسید.

وی اظهار داشت: اکنون پنج شرکت آبرسانی خصوصی دیگر شامل حسین آباد راه آهن ، شهرک شهید چمران، شهرک بهاران، بیلقان و افشارزاده با مجموع ۸۲۰۰ مشترک در داخل محدوده قانونی خدمات شهری باقی کرج باقی مانده است د که درحال پیگیری برای تحویل به شرکت آبفای البرز هستیم.

شرکت آبفای البرز حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار مشترک در مناطق شهری و روستایی دارد.