درخواست بی‌سابقه پادشاه عربستان از نخست‌وزیرعراق
درخواست بی‌سابقه پادشاه عربستان از نخست‌وزیرعراق

آساخبر: خبرها حکایت از این دارد که پادشاه عربستان به عنوان اولین رهبر خارجی با الکاظمی، نخست وزیر عراق گفتگوی تلفنی داشته و او را برای دیدار رسمی به ریاض دعوت کرده است.

خبرنگاران می‌گویند آل سعود به ندرت برای نخست وزیران تازه منصوب شده عرب، چنین پیشنهادی را مطرح کرده است. این پیشنهاد می‌تواند دلیلی داشته باشد؛ یا با هدف میانجی‌گری بین ایران و عربستان است یا با هدف دور کردن نخست وزیر تازه منصوب شده از ایران.