خبر جدید برای روزهای ۵ شنبه مدارس
خبر جدید برای روزهای ۵ شنبه مدارس

آساخبر: رییس جمهور تاکید کرد که امروز تصمیم گرفته شد که دانشگاه ها از 15 شهریورماه فعالیت خود را آغاز کنند.

«دکتر حسن روحانی»، رییس جمهور، در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: آغاز سال تحصیلی از ۱۵ شهریور است. از اول شهریور تا ۱۵ به تناسب آغاز سال تحصیلی صورت می گیرد. ممکن است در برخی موارد دانش آموزان را تقسیم کنند بنابراین ۵ شنبه مدارس دیگر تعطیل نیست.

او افزود: امروز تصمیم گرفته شد که دانشگاه ها از ۱۵ شهریورماه فعالیت خود را آغاز کنند که بخشی از آن در فضای مجازی و بخشی در فضای حقیقی است. کلاس خلوت و خوابگاه خلوت برای ما اصل است.