تمدید موعدهای مقرردر قوانین مالیاتی تا پایان شهریورماه ۹۹
تمدید موعدهای مقرردر قوانین مالیاتی تا پایان شهریورماه ۹۹

آساخبر: مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی از تمدید موعدهای مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی‌های مالیاتی به مدت دو ماه و حداکثر تا پایان شهریور ماه 1399 خبر داد.

غلامرضا شریفی، با اشاره به مصوبات هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا که به تایید ریاست محترم جمهوری رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است، گفت: طبق این مصوبه موعدهای مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات برارزش افزوده نسبت به تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی‌های مالیاتی که مهلت انقضای آن از ۱/۲/۱۳۹۹ لغایت ۳۱/۴/۱۳۹۹ بوده است، به مدت دو ماه و حداکثر تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۹ تمدید می‌شود و کلیه احکام قانون مرتبط، بر این تمدید مترتب می‌باشد.

شریفی، افزود: به این ترتیب برای تسلیم اظهارنامه عملکرد موضوع ماده۱۰۰  قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقیقی یا صاحبان مشاغل تا ۳۱ مرداد ماه سال جاری و اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم تا ۳۱ شهریور سال ۹۹ مهلت خواهند داشت.

وی با بیان این که طبق مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نیز تمدید شد، اظهار داشت: باتوجه به اینکه موعد ارائه اظهارنامه مالیات برارزش افزوده دوره بهار ۱۳۹۹ تا ۱۵ تیرماه است، این دسته از مودیان محترم نیز تا ۱۵ شهریورماه ۱۳۹۹ مهلت دارند اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده این دوره خود را تسلیم نمایند.

شریفی، تصریح کرد: رسیدگی اظهارنامه‌های مالیاتی مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز به مدت دو ماه تمدید خواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی همچنین خاطر نشان کرد: مهلت تعیین شده در قوانین و مقررات ناظر بر تشکیل مجمع عمومی شرکت‌های سهامی عام که تا پایان تیرماه۱۳۹۹  باید مجامع خود را برگزار نمایند نیز به مدت ۲ ماه تمدید می‌شود.

وی با بیان اینکه سقف مهلت تا ۳۱ شهریور ماه می‌باشد، لذا مهلت‌های مقرر برای آن گروه از مودیان مالیاتی که مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی آنها ۳۱/۰۶/۱۳۹۹ باشد، با عنایت به اینکه سقف مهلت تا پایان شهریورماه سال جاری میباشد از مهلت تمدید مقرر این مصوبه برخوردار نخواهد بود