تلاش برای نزدیک تر ساختن مراکز تحقیقاتی به مراکز اجرایی
تلاش برای نزدیک تر ساختن مراکز تحقیقاتی به مراکز اجرایی

آساخبر: معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: نزدیک تر ساختن مراکز علمی و تحقیقاتی به مراکز اجرایی، سیاست کاری دکتر خاوازی مقام عالی وزارت جهادکشاورزی است.

سیدعلی مختاری در جلسه برنامه ریزی برای اجرا نمودن طرح یاوران تولید که در اتاق جلسه سازمان برگزار شد، ضمن بیان این مطلب افزود: مراکز تحقیقاتی بایستی موتور محرکه بخش اجرایی سازمان باشند.

وی، ادامه داد: به تعبیر دیگر می توان گفت که نزدیکی مراکز تحقیقاتی به مراکز اجرایی به معنای مشارکت و حضور فعال این مراکز در برنامه های مختلف بخش کشاورزی است، این مشارکت می تواند از طرف مراکز علمی، مردم یا بهره برداران و نهایتاً تیمی باشد که هدف آن توسعه و پیشرفت بخش کشاورزی است.

مهندس مختاری با تاکید بر این موضوع که بستر و زمینه این مهم آماده است، اظهار نمود: خلاءهای موجود بین وزارت جهادکشاورزی یا سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی در خصوص ارتباط با مردم یا انتقال یافته های تحقیقاتی بخش کشاورزی به بهره برداران باید پر شود، خوشبختانه در سالهای اخیر با عنایت به برنامه های سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان، می توان کاهش این خلاءها را به وضوح مشاهده نمود.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان در ادامه، گفت: فلسفه وجودی مراکز خدمات غیردولتی، ارتقاء کیفیت خدمات است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار کرد: تعامل مراکز تحقیقاتی، سازمان نظام مهندسی و سایر مراجع ذینفع با سازمان جهادکشاورزی استان خوب و مفید است اما انتظار از این مراکز بیشتر از این می باشد تا بتوانیم جهش تولید را در بخش کشاورزی استان که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است عینیت بخشیم.

مهندس مختاری با اشاره به این موضوع که مراکز تحقیقاتی باید موتور محرکه بخش اجرا باشند، گفت: مراکز تحقیقاتی باید در تمامی جلسات و برنامه های معاونتهای تخصصی سازمان جهادکشاورزی استان، مشارکت پویا و حضور فعال داشته باشند.

وی تصریح کرد: مراکز تحقیقاتی باید برنامه های مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان را در راستای ترویج کشاورزی در سطح استان، رصد و پایش نمایند، نقاط قوت و ضعف برنامه ها احصاء و راهکارهای علمی و عملی لازم به معاونتهای تخصصی جهت اجرا اعلام شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به این که بازوهای اصلی، اجرایی و علمی سازمان جهادکشاورزی استان شامل مراکز تحقیقاتی، نظام مهندسی، معاونتهای تخصصی و در راس آن رئیس محترم سازمان است، گفت: منبعد باید تمامی برنامه های سازمان با در نظر گرفتن نکته نظرات دکتر خاوازی مقام عالی وزارت مبنی بر تحرک و فعالیت بیش از پیش مراکز تحقیقاتی و نزدیکی این مراکز به معاونت های تخصصی، برنامه ریزی و تدوین گردد.

مهندس مختاری، تاکید کرد: مرکز تحقیقات و مدیریت ترویج سازمان یک مجموعه واحد می باشند، ایرادات احتمالی باید شناسایی و ساز و کارهای عملی برای حل و فصل مشکلات ارائه شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر این موضوع که با افزایش تولید در واحد سطح می توان به شعار سال مبنی بر جهش تولید که مقام معظم رهبری به آن تاکید دارند، رسید؛ اظهار کرد: سازمان جهادکشاورزی استان به لحاظ منابع انسانی که از بعد علمی و تحقیقاتی نسبت به سایر استانها غنی تر و پر بارتر است در مباحث تحقیقاتی و علمی حرف های زیادی برای گفتن دارد.