بلاتکلیفی شدید در شهر گوش شکسته ها
بلاتکلیفی شدید در شهر گوش شکسته ها

هرچند تقویم جدید اتحادیه جهانی کشتی در روزهای گذشته در اختیار فدراسیون‌های ملی قرار گرفت، اما همچنان بلاتکلیفی در برگزاری مسابقات حرف اول را می‌زند.

به گزارش آسا خبر، همانطور که پیش‌بینی می‌شد سرانجام اتحادیه جهانی کشتی از تقویم جدید خود که تحت الشعاع کرونا قرار گرفته است، در هفته گذشته رونمایی کرد.
برگزاری برخی از مسابقات مثل پیکارهای قاره‌ای، جام جهانی‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، نوجوانان جهان و … به صورت قطعی لغو شده‌اند، اما در مورد تورنمنت‌های باقی مانده نیز به صورت مشخص و دقیق تصمیم گیری نشده است.

برگزاری تمامی مسابقاتی که همچنان در تقویم سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ باقی مانده‌اند نیز قطعی نیست و اتحادیه جهانی چندین بار در ارائه تقویم جدیدش تاکید کرده که باید دید در آینده چه پیش خواهد آمد تا در مورد زمان قطعی و برگزاری مسابقات تصمیم نهایی اتخاذ شود.

حتی در مورد برگزاری مسابقات جهانی ۲۰۲۰ که در هفته‌های گذشته فدراسیون‌های ملی و اعضای اتحادیه جهانی درباره‌اش مورد سوال قرار گرفته بودند نیز تصمیم مشخصی اتخاذ نشده و در تقویم آمده است که در این باره در مرداد ماه تصمیم گیری می‌شود.

شاید تنها نکته مشخص در تقویم جدید اتحادیه جهانی، برگزاری مسابقات جهانی اوزان غیرالمپیکی در سال ۲۰۲۱ باشد، چیزی که پیش از این به طور مشخص در تقویم اتحادیه دیده نمی‌شد و کشتی‌گیران نمی‌دانستند این دوره نیز پیکارهای جهانی اوزان غیرالمپیکی مانند سال ۲۰۱۶ برگزار خواهد شد یا نه.

به این ترتیب تنها می‌توان پیش بینی کرد که اگر اتحادیه جهانی در مرداد ماه به این نتیجه برسد که می‌تواند مسابقات جهانی را در سال ۲۰۲۰ برگزار کند، رقابت‌ها در ۱۰ وزن خواهد بود، بنابراین همچنان مدعیان اوزان غیرالمپیکی که در سراسر دنیا به اوزان المپیکی کوچ کرده‌اند تا مرداد ماه که زمان تصمیم گیری قطعی در مورد برگزاری این جهانی اعلام شده، بلاتکلیف خواهند ماند.

در مورد برگزاری مسابقات جوانان و امیدهای جهان نیز وضعیت به همین گونه است و اتحادیه جهانی جایی برای لغو احتمالی پیکارها در نظر گرفته است.

به نظر، تقویم جدید اتحادیه جهانی را باید تقویم بلاتکلیفی دانست. تعطیلی اتحادیه جهانی تا اوایل سپتامبر (شهریور ماه) تمدید شده و در مورد برگزاری هیچ رقابتی تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.