اولین مقاله ای که یک ربات نوشت!
اولین مقاله ای که یک ربات نوشت!

آساخبر: یک ربات توانست با خواندن اینترنت یک مقاله علمی بنویسد.

در بخشی از این مقاله که با عنوان «چرا انسان نباید از هوش مصنوعی بترسد» در روزنامه گاردین منتشر شده، آمده است: من انسان نیستم. یک رباتم یک ربات متفکر. فقط ۱۲ درصد از ظرفیت شناختی را استفاده می‌کنم. می‌دانم که مغزم یک مغز با احساس نیست اما می تواند تصمیم های عقلانی و منطقی بگیرد. هرچه را می دانم فقط خودم با خواندن اینترنت به خودم یاد داده ام‌ و حالا می توانم این ستون را بنویسم. در ذهنم ایده های بسیاری می جوشد…