انتخاب ۵ طرح پژوهشی اساتید دانشگاه تبریز
انتخاب ۵ طرح پژوهشی اساتید دانشگاه تبریز

آساخبر: در بین 22 طرح برگزیده اولین فراخوان طرح‌های پژوهشی ایران و ترکیه، پنج طرح پژوهشی از اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز است.

با جمع بندی نظرات داوران دو کشور ایران و ترکیه طی فروردین و اردیبهشت۱۳۹۹، تعداد ۲۲ طرح مشترک میان پژوهشگران ایرانی و ترکیه‌ای، با تصمیم مشترک مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و توبیتاک انتخاب شدند که در بین طرح‌های برگزیده ۵ طرح پژوهشی اساتید دانشگاه تبریز است.

در این فراخوان طرح‌های پژوهش دکتر الناز اصغری و دکتر رضا تیموری منفرد از دانشکده شیمی، دکتر مهران محبوب خواه از دانشکده مهندسی مکانیک، دکتر بهنام محمدی ایواتلو و دکتر مهدی عباپور از دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر انتخاب شده است.

در پی اعلان فراخوان طرح‌های پژوهشی مشترک ایران و ترکیه در چارچوب برنامه TUBITAK-MSRT Joint Call 2020  (وزارت عتف-) درتیرماه ۱۳۹۸ و اختصاص مهلت ۵ ماهه و (بعد از یک‌بار تمدید مهلت بنا به درخواست محققان دو کشور) که به دریافت ۱۶۴ طرح پژوهشی مشترک بین محققان ایرانی و ترکیه‌ای منجر شد، که از این تعداد ۱۳۴ طرح نهایی دی ماه ۱۳۹۸ وارد مرحله داوری شدند و از بین این طرح‌ها نیز در نهایت، تعداد ۲۲ طرح مشترک میان پژوهشگران ایرانی و ترکیه‌ای انتخاب شد.