اعلام رقم پرداختی کمیته ملی المپیک به ۴۶ فدراسیون
اعلام رقم پرداختی کمیته ملی المپیک به ۴۶ فدراسیون

کمیته ملی المپیک رقم پرداختی به ۴۶ فدراسیون در مرحله نخست تخصیص بودجه به فدراسیون ها از محل اعتبارات سال جاری را اعلام کرد.

به گزارش آسا خبر، نخستین مرحله از واریز بودجه مصوب کمیته ملی المپیک به حساب فدراسیون های ورزشی در سال جاری هفته گذشته انجام شد.

در این مرحله مجموع ۷۳ میلیارد و ۹۲۱ میلیون ریال اعتبار در اختیار فدراسیون ها قرار گرفت. لازم به ذکر است که کشتی یکی از فدراسیون هایی است که بیشترین دریافتی را در این مرحله داشت. این فدراسیون در این مرحله ۶.۰۵۰ میلیون ریال دریافتی داشته است. علاوه بر این مبلغ ۲۰ میلیارد ریال هم به عنوان کم مالی ویژه در اختیار فدراسیون کشتی گذاشته شده است. این کمک برابر مصوبه و تخصیص سازمان برنامه و بودجه انجام شده است.

با اعلام کمیته ملی المپیک، رقم پرداختی به هر یک از ۴۶ فدراسیون به این شرح است: