اجرای عملیات گازرسانی به ۲۴۷ روستای آذربایجان شرقی
اجرای عملیات گازرسانی به ۲۴۷ روستای آذربایجان شرقی

آساخبر:مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی با بیان اینکه ۹۶.۶۷ خانوارهای روستایی در این استان از گاز برخوردار هستند، گفت: عملیات گازرسانی به ۲۴۷ روستا با بیش از هفت هزار خانوار در دست اجراست .

سیدرضا رهنمای توحیدی با اشاره به اینگه گازرسانی به ۵۹ روستا با بیش از یکهزار و ۵۰۵ خانوار در مراحل پیمان سپاری قرار داد، اظهار کرد: گازرسانی به ۱۵۰روستای آذربایجان شرقی با ۶ هزار و ۱۸۸ خانوار در سال گذشته انجام شد و اکنون ۲ هزار و ۱۳۱ روستا با ۳۲۱ هزار و ۶۴ خانوار از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.وی افزود: پارسال ۴۵ هزار و ۴۲۵ مشترک جدید گاز طبیعی در آذربایجان شرقی جذب شدند که از این تعداد، ۱۶ هزار و ۹۰۳ مشترک در بخش روستایی و ۲۸ هزار و ۵۲۲ مشترک در بخش شهری بود.مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی همچنین گفت: ۱۰۰ درصد جمعیت شهری استان از نعمت گاز بهره مند هستند.توحیدی با بیان اینکه یک میلیون و ۶۲۳ هزار مشترک گاز طبیعی در استان هستند، ادامه داد: از این تعداد یک میلیون و ۲۲۲ هزار مشترک شهری و ۴۰۱ هزار و ۵۰۰ مشترک روستایی هستند. وی گفت: در سال گذشته یک هزار و ۱۸ کیلومتر در آذربایجان شرقی شبکه گذاری انجام شده است که ۸۳۰ کیلومتر در بخش روستایی، ۱۰۶ کیلومتر در بخش صنایع و ۸۲ کیلومتر در بخش شهری بود.مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی با بیان اینکه در سال گذشته ۱۰۰ درصد شبکه گاز و علمک موجود در این استان نشت یابی شده است، افزود: پارسال ۲۱ هزار کیلومتر شبکه گاز و ۶۷۰ هزار علمک نشت یابی شد.وی همچنین گفت: از زمان ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر نزدیک‌رسانی گاز به بخش های تولیدی و صنعتی مشمول این مصوبه، شرکت گاز آذربایجان شرقی ۹۷ درصد نزدیک رسانی تعهدات خود را در این بخش تحقق بخشیده است.

توحیدی ادامه داد: از ۶۶۳ واحد صنعتی مشمول مصوبه شورای اقتصاد، ۶۴۳ واحد نزدیک رسانی شده و تنها ۲۰ واحد باقیمانده است که به یاری خدا این تعداد نیز در سال جاری به جرگه مصرف کنندگان گاز طبیعی خواهند پیوست.