ابراز نگرانی شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان از وضعیت معیشتی مردم
ابراز نگرانی شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان از وضعیت معیشتی مردم

آساخبر: هفتمین جلسه دور جدید شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، عصر روز گذشته (یکشنبه) با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد.

هفتمین جلسه  دور جدید شورای  سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، عصر روز گذشته (یکشنبه) با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی و مرور مهمترین تحولات روز کشور و مسائل بین‌الملل بر ضرورت همدلی همه ارکان نظام برای دور کردن تهدیدها از کشور و تلاش برای تقویت وحدت ملی تاکید کردند.

در این جلسه  با ابراز نگرانی نسبت به فشارهای اقتصادی که به مردم وارد می شود بر ضرورت اهتمام بیشتر دولت، مجلس و نهادهای مسئول با استفاده از ظرفیت‌های موجود در راستای کاهش این فشارها  تاکید کردند.

همچنین در این جلسه آئین‌نامه نحوه اداره جلسات مجمع عمومی شورای عالی و شرح وظایف کارگروه امور هماهنگی استان‌های شورای عالی سیاستگذاری اطلاح طلبان تصویب شد.